Kategóriák
Kiemelt termékek

Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

A Weboldal üzemeltetője Magyarországon működtet weboldalt, amelynek célja természetes ásványokból készült ékszerek, csiszolatok, divatcikkek és életstílussal kapcsolatos termékek forgalmazása magánszemélyeknek az alábbi feltételek szerint:

www.gyogyitoasvany.hu: Weboldalt  Lipcseiné Uhrin Katalin egyéni vállalkozó működteti, amelynek székhelye: H-7681 Hetvehely Rákóczi u. 3. adószám: 66317403-1-24, e-mail cím: _lipcseine.kati@gmail.com.

Jelen okiratban a „Weboldal” kifejezés a  fenti weboldal bármely kialakított és/vagy tartalmi részét jelenti, illetve ezekre vonatkozik.

1.1. A Weboldalunkhoz való hozzáférés és a Weboldalunk használata az összes vonatkozó törvény és rendelkezés, valamint jelen Felhasználási Feltételek és kikötések szerint történik, ideértve bármely ezekben hivatkozott és a Weboldalon elérhető további politikákat vagy egyéb feltételeket és kikötéseket abban a formában, ahogyan ezeket módosulásuk szerint frissítik („Felhasználási Feltételek”). Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Felhasználási Feltételeket! Amennyiben nem ért egyet ennek kitételeivel, kérjük, hogy ne használja tovább weboldalunkat! Ha továbbra is használja a honlapunkat, úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a Felhasználási Feltételeket. Mielőtt bármilyen személyi adatot rendelkezésünkre bocsátana (ideértve az Ön e-mail címét is), weboldalunkon mindenütt azt fogjuk kérni Öntől, hogy fogadja el Felhasználási Feltételeinket. Az elfogadás azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa ezen Felhasználási Feltételek előírásait úgy, ahogyan azok az Ön látogatása idején Weboldalunkon szerepelnek.

1.2. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Weboldalunkat és Felhasználási Feltételeinket bármikor módosítsuk, és a módosítást, az új változatot a weboldalon történő megjelenítésével hozzuk az Ön tudomására, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hogy rendszeres időközönként olvassa át a Felhasználási Feltételeket, hiszen ha Ön használja Weboldalunkat az új Felhasználási Feltételek publikálása után, úgy tekintjük, hogy Ön hozzájárult a Weboldalon az Ön látogatásakor már publikált új változathoz.

Amikor először látogat a Weboldalunkra, észrevehetően közöljük Önnel, hogy cookie-kat használunk. Amennyiben ezek után továbbra is használja Weboldalunkat, ezzel hozzájárul és egyetért Cookie Szabályzatunk betartásával. Minden alkalommal, amikor Weboldalunkra látogat, jelezzük Önnek,a cookiek használatát mindaddig, amíg megerősíti, hogy tudomásul vette ezt.

Amennyiben használja Weboldalunkat, úgy tekintjük, hogy elfogadta Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Mielőtt bármilyen személyi adatot rendelkezésünkre bocsátana (ideértve az Ön e-mail címét is), weboldalunkon mindenütt azt fogjuk kérni Öntől, hogy fogadja el az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

Weboldalunkon keresztül vagy annak látogatása eredményeképpen teljesített termékbeszerzésre vonatkozó ügyletekre Szállítási Feltételeink irányadóak. Mielőtt rendelését befejezné kimondottan arra fogjuk kérni, hogy járuljon hozzá ezekhez a feltételekhez.

2.1.  Weboldalunk esetenként nem lesz elérhető és hibák is előfordulhatnak benne. „Ahogy megjelenik” és „ahogy elérhető” alapon hozzáférhető, olyan mértékben, ahogyan azt a törvények megengedik mindenféle szavatosság, feltételek vagy garanciák nélkül.

2.2. Nem kötelességünk a Weboldalunkon található bármilyen információ frissítése, kivéve ha ezt a vonatkozó törvények előírják. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Weboldalunkat és/vagy az itt megtalálható információkat, anyagokat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk, szerkesszük, töröljük, felfüggesszük vagy felhagyjuk.

3.2. Amennyiben másként nincs jelezve, Weboldalunkat ideértve annak teljes tartalmát, úgymint design, szövegek, grafikai elemek, logók, képek, hang-és videofelvételek és egyéb a Weboldallal kapcsolatos elemek szerzői jog és más ide vonatkozó szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvény védi, a szerzői jog tulajdonosa pedig a Lipcseiné Uhrin Katalin ev. vagy az általa szerződött tartalomszolgáltató. Minden ilyen jog fenntartva.

3.1. Amennyiben Ön Weboldalunkon posztol ez nem jelenti azt, hogy mi bármilyen a Weboldalunkkal kapcsolatos jogról lemondanánk az Ön javára. Kivéve az itt kimondottan tárgyalt eseteket, Ön nem jut hozzá semmilyen a Weboldalunkkal kapcsolatos joghoz, címhez vagy érdekhez.

3.2. A jelen Weboldalon használt összes szoftver a Kampányfelügyelet Magyarország Kft tulajdona, kivéve ha nyílt forráskódú szoftvert használtunk. Minden tartalmat, összeállítást és szoftvert a vonatkozó szerzői joggal kapcsolatos törvények védenek. Jelen Weboldal semmilyen más felhasználása, ideértve a tartalom reprodukálását, módosítását, terjesztését, továbbítását, újrakiadását, kiállítását vagy megírását nem engedélyezett, kivéve ha előzetesen engedélyt adunk rá.

4.1. Korlátozott keretek között megengedjük Önnek, hogy saját céljaira hozzáférjen és használja Weboldalunkat. Ám Önnek tilos: (i) Weboldalunkat és annak bármely tartalmi részét reprodukálni, sokszorosítani, lemásolni, eladni, továbbküldeni, terjeszteni, illetve tilos bármilyen más módon hasznot húznia belőle anélkül, hogy erre előzetesen írásban engedélye lenne; (ii) bármely termékből, listából, leírásból vagy az árakból gyűjteményt kialakítani; (iii) származékos hasznot húznia Weboldalunkból vagy annak tartalmából; (iv) információt letölteni vagy másolni más vállalkozás hasznára; és/vagy (v) adatbányászó robotokat vagy hasonló adatgyűjtő és adatkinyerő eszközöket használnia.

4.2. Ésszerű számú példányt kinyomtathat, és letölthet a Weboldalunk bármely oldaláról kivonatokat. Tilos bármilyen tekintetben módosítania a papír vagy digitális alapú kinyomtatott vagy letöltött példányokat, és nem használhat egyetlen képet, fényképet, videó vagy hang részletet sem, illetve semmilyen grafikai elemet az ahhoz járó szöveg nélkül.

4.3. Tilos visszaélnie Weboldalunkkal vírusok, illetve bármely más rosszhiszemű vagy technikai szempontból káros egyéb anyag bevezetésével, tilos megkísérelnie a Weboldalunkra illetéktelenül hozzáférnie, illetve Weboldalunkat szolgáltatásmegtagadással járó támadásnak alávetnie. Amennyiben ezen rendelkezéseket megszegi, bűncselekményt követhet el, és az ilyen jellegű cselekedetekért mi feljelenthetjük Önt az illetékes hatóságokhoz anélkül, hogy ezzel lemondanánk bármilyen a felmerülő károk térítésére rendelkezésünkre álló egyéb törvényes eszköz használatáról.

4.4. Egyes országokban vagy illetékességekben a Weboldalunkhoz való hozzáférést vagy Weboldalunk (vagy a Weboldalunkon megtalálható információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások) használatát törvény tilthatja. Annak az országnak, ahonnan Ön hozzáfér Weboldalunkhoz, minden vonatkozó törvénye és rendelkezése betartásáért kizárólag Ön felelős. Mi nem állítjuk, hogy Weboldalunk (vagy a Weboldalunkon megtalálható információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások) megfelelnek vagy használhatók az Ön országában is.

4.5. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor felfüggesszük vagy megtiltsuk az Ön hozzáférési jogát Weboldalunkhoz (vagy annak részeihez), főleg ha arra gyanakszunk, hogy Ön bármilyen olyan módon használja Weboldalunkat, ami ellenkezik jelen Felhasználási Feltételekkel, vagy bármilyen más módon ártalmas. Amennyiben kinyomtatja, lemásolja, vagy letölti a Weboldalunk bármely részét és/vagy ezeket a példányokat vagy Weboldal részeket a Felhasználási Feltételekkel ellentétesen használja, felszólításunkra Önnek kötelessége az elkészített anyagokat visszaszolgáltatni nekünk, vagy megsemmisíteni, és ennek bizonylatát megküldeni nekünk.

5.1. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Weboldalunkhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést korlátozzuk azokra a látogatóinkra, akik regisztráltak, kivéve ha a vonatkozó törvények mást írnak elő. A regisztrációhoz az alábbi folyamatot kövesse: (i) töltse ki az egyes Weboldalakon megtalálható vagy harmadik fél weboldalába (fogadó oldalába) beágyazott regisztrációs űrlapot vagy (ii) regisztráljon Weboldalunkra valamely szociális média weboldalán, ahogyan azt az alábbiakban tárgyaljuk. Miután kitöltötte a regisztrációs lapot, és megerősítette az ebben foglalt információkat, küldünk Önnek egy levelet az Ön által megjelölt e-mail címre, amelyben megjelöljük a regisztráció megerősítésének módját. Amennyiben nem erősíti meg a regisztrációt, csak ideiglenesen adunk Önnek hozzáférési jogot Weboldalunk korlátozott részéhez. Ahhoz, hogy a Weboldal korlátozott részéhez állandó hozzáférése legyen, valamint ahhoz, hogy Weboldalunkon keresztül termékeket vegyen tőlünk, szükséges a regisztráció megerősítése. Amennyiben helyesen regisztrált, hozzáférhet Weboldalunk korlátozott részéhez. Ehhez csak be kell írnia az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címet és az ugyanakkor megadott, illetve kiosztott jelszót (bejelentkezési folyamat). A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekertv., azaz a 2001. évi CVIII. törvény  5. § (4) bekezdésének megfelelően.

5.2. Ön csak egyszer regisztrálhat Weboldalunkra, és egy fogyasztói fiókja lehet Weboldalunkon. Tilos bármely más regisztrált fogyasztó fiókját használnia, és tilos harmadik félnek megengednie, hogy az Ön fiókját használja. Tilos rosszhiszemű célokra további fiókokat létrehoznia a célból, hogy megakadályozza Weboldalunk vagy a többi fogyasztó fiókjának működését, vagy a célból, hogy Ön egy másik fogyasztóként tüntesse fel magát.

5.3. A Weboldalunk korlátozott részéhez való hozzáféréshez felhasználói azonosító részleteket kérhetünk Öntől, illetve azt, hogy a tőlünk kapott felhasználói azonosítóval jelölje meg magát, jelszót használjon, vagy bármely más jellegű információt adjon meg, amelyet biztonsági eljárásaink megkövetelnek. A korlátozott részekhez akkor és addig férhet hozzá, ha és ameddig:

·       a regisztráció időpontjában betöltötte már 18. életévét és természetes személy;

·       biztosít bennünket, hogy az Ön által megadott adatok igazak, pontosak, érvényesek és teljesek;

·       késedelem nélkül értesít bennünket minden a személyi adataiban bekövetkezett változásról e-mailben, illetve frissíti adatait a Weboldal „Profilom” nevű részében; és

·       megfelel az ebben a regisztrációról szóló részben és a Felhasználási Feltételekben leírt követelményeknek.

5.4. Felhasználói azonosítóját, jelszavát és egyéb biztonsági információkat tartsa biztonságban, és ne mutassa meg azokat senki másnak! Cégünk nem vonható felelősségre, ha a fenti intelem mellőzése eredményeképpen az Ön biztonsági adatait felhasználják, nyilvánosságra hozzák, vagy ha ezek ennél fogva elvesznek. Azonnal értesítenie kell minket, ha bármely adata, amely a Weboldal korlátozott részéhez való hozzáférést biztosítja, harmadik fél kezébe került, és magyarázatot kell adnia, hogy hogyan történt ez meg.

5.5. Weboldalunk „Profilom” részében hozzáférhet adataihoz, frissítheti, vagy kijavíthatja azokat, illetve kérheti tőlünk, hogy frissítsük, és kijavítsuk regisztrációs adatait és információit. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha egy szállítmány már folyamatban van, az ezzel kapcsolatos információkat már nem frissítheti vagy javíthatja!

5.6. Lehetőséget adhatunk Önnek arra, hogy Weboldalunkra valamely szociális média weboldalán keresztül regisztráljon, mint amilyen a Facebook. Ezzel kapcsolatos további információért, kérjük, tekintse meg Adatvédelmi Nyilatkozatunkat!

5.7. Bármikor leiratkozhat, ha kívánságát jelzi Ügyfélszolgálatunknak a Weboldalunkon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Ebben az esetben adatait az Adatvédelmi Nyilatkozatunk erre vonatkozó részében leírtak szerint kezeljük.

5.8. Ha arra a következtetésre jutunk, hogy Ön többször regisztrált, és több fogyasztói fiókja van Weboldalunkon, jogunkban áll az összes vagy egyes regisztrációit vagy fiókjait törölni belátásunk szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül. Ha bármely okból kifolyólag azt tapasztaljuk, hogy Ön nem tartja be a Felhasználási Feltételeket, fel fogjuk szólítani Önt, hogy ezen magatartásán változtasson. Amennyiben ezt nem teszi meg, és továbbra sem tartja be a Felhasználási Feltételeket, korlátozni fogjuk hozzáférését Weboldalunkhoz, letiltva felhasználói adatait, jelszavát és/vagy egyéb biztonsági információit, vagy másként vonjuk vissza hozzáférési jogát.

6.1. Weboldalunk felhasználóinak lehetőséget adhatunk, hogy tartalmat töltsenek fel, vagy kommenteljenek vagy más formában küldjenek be publikálandó anyagokat Weboldalunk különböző területeire. Ebben az esetben, az így beküldött tartalmat, kommenteket vagy anyagot nem hagyjuk jóvá, nem azonosítjuk magunkat annak álláspontjával, nem támogatjuk, nem büntetjük, illetve nem bíztatjuk annak megírását, nem vállaljuk, hogy kivizsgáljuk, figyeljük, és ellenőrizzük, hogy pontos, teljes, vagy a törvényes előírásoknak megfelelő-e. Ezért a tartalomért, kommentekért, anyagokért cégünk nem vállal felelősséget, és nem vonható felelősségre, kivéve a kötelezően betartandó törvényes előírásokat.

6.2. Amennyiben Weboldalunk bármely részébe tartalmat tölt fel, kommentel, vagy bármely más módon anyagot nyújt be publikálásra, ideértve a fényképeket is:

·       ezzel nekünk nem kizárólagos, állandó (vagy ha a vonatkozó törvények nem engedik meg az állandó feljogosítást, akkor a törvény által előírt maximum időtartamra szóló), szerzői jogdíj mentes, az egész világra szóló engedélyt biztosít, hogy azt felhasználjuk, reprodukáljuk, publikáljuk, újrapublikáljuk, továbbadjuk, és terjesszük (valamint hogy engedélyezzük azt felhasználásra, reprodukálásra, publikálásra, újrapublikálásra, továbbadásra és terjesztésre) bármilyen formátumban (nyomtatásban és elektronikusan) a célból, hogy Weboldalunkat működtessük, és magunkat, Weboldalunkat, termékeinket és szolgáltatásainkat reklámozzuk;

·       meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a beküldött tartalom, komment vagy anyag nem törvényellenes, fenyegető, rágalmazó, obszcén, pornográf jellegű vagy szentséggyalázó, illetve hogy nem számít bűncselekménynek, törvényszegésnek, és nem is bíztat erre, ugyanakkor olyan anyagot se posztolhat, ami kimondottan azt a célt szolgálja, hogy más felhasználókat sértsen;

·       a publikálásra posztolt, vagy benyújtott tartalomért, kommentekért, anyagokért nem kap semmiféle juttatást;

·       meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a benyújtott tartalom, komment vagy anyag saját munkája és/vagy Ön birtokolja annak szerzői jogait, valamint minden más ezzel kapcsolatos lényeges jogot, illetve hogy megkapta ezeket a jogokat;

·       ha a benyújtott anyag fénykép vagy grafikai anyag, akkor ezt Ön készítette, vagy a fénykép vagy grafikus anyag készítője hozzájárult vagy másként felhatalmazta Önt a felhasználásra, illetve, hogy a rajta szereplő és világosan felismerhető összes egyén hozzájárulását megkapta a publikáláshoz; és

·       az Ön által beküldött fénykép(ek)hez vagy grafikai anyag(ok)hoz hozzákapcsolhatjuk az Ön nevét is, de átszerkeszthetjük, vagy törölhetjük az Ön hozzá kapcsolódó kommentjeit.

6.3. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszautasítsunk, felfüggesszünk, töröljünk, vagy másként eltávolítsunk bármely így publikált tartalmat, kommentet vagy anyagot, ideértve az Ön által posztolt fényképeket vagy grafikus anyagokat is; ezen jog nem értelmezhető a mi jóváhagyásunkként, illetve felelősségvállalásunkként az ilyen jellegű tartalomért, kommentekért vagy egyéb anyagokért függetlenül attól, hogy élünk-e vele vagy sem. Továbbá, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a szövegeket vagy grafikákat kiegészítsük, vagy töröljünk belőlük (ideértve bármely fénykép vagy grafikus anyag szerkesztését is), hogy az megfeleljen a saját magunk, Weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink reklámozási céljainak, illetve saját, társvállalataink, alkalmazottaink, üzleti partnereink, felhasználóink vagy más harmadik félnek számító egyének érdekeinek védelmének; amennyiben kiegészítéseket vagy törléseket eszközlünk, ezekért felelünk, illetve a megváltozott formájú szövegért vagy grafikáért is.

6.4. Ön hozzájárul ahhoz, hogy minket mentesítsen minden harmadik fél által benyújtható felelősségre vonástól, követeléstől, költség-, veszteség- vagy kárköveteléstől, amely az Ön által benyújtott tartalom, kommentek vagy anyagok publikálásának eredményeként ér bennünket.

Weboldalunkon megszervezhetünk, és reklámozhatunk versenyeket, játékokat, vetélkedőket vagy ingyenes nyereménysorsolásokat. Ezekre sajátos szabályok vonatkoznak majd. Kérjük, hogy ha bármely versenyen, játékon, vetélkedőn, ingyenes nyereménysorsoláson részt vesz, előtte figyelmesen olvassa el az erre vonatkozó szabályzatot, ugyanis úgy tekintjük, hogy részvételével hozzájárult és kötelezi magát ezeknek a szabályoknak a betartására.

Weboldalunkon harmadik fél által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek elhelyezve („Harmadik fél weboldalai”). Ezeknek a linkeknek csupán az a célja, hogy további információkkal szolgáljanak. Ha Weboldalunkon feltüntetjük Harmadik Fél Weboldalát, ez még nem jelenti azt, hogy egyetértünk azzal, azonosítjuk magunkat annak álláspontjával, vagy felelősséget vállalunk érte, tartalmáért, használatáért, vagy az általa elérhető termékekért vagy szolgáltatásokért. Nem vagyunk kötelesek Harmadik Fél Weboldalát szűrni vagy figyelni, és nem is vizsgáltuk ki vagy figyeltük Harmadik Fél Weboldalának pontosságát, teljességét vagy törvényességét. Nem vagyunk felelősek semmilyen kárért vagy veszteségért, amit Harmadik Fél Weboldalának használata vagy az abban való megbízás okozhat Önnek. Ön saját felelősségére használja a Harmadik Fél Weboldalát. Harmadik Fél Weboldalának látogatásakor az itt feltüntetett feltételek és kikötések és nyilatkozatok vonatkoznak Önre, és azt ajánljuk, hogy ezeket ellenőrizze!

7.1. Weboldalunkra mutató hiperlinket hozhat létre más weboldalról vagy dokumentumból előzetes hozzájárulásunk nélkül, amennyiben az ebben a részben (Weboldalunkra mutató hiperlinkek) leírt feltételeket teljesíti.

7.2. Tilos, hogy a hiperlink

·       Weboldalunk tartalma köré keretet vonjon vagy más böngészőt vagy egyéb keretszerűséget;

·       azt sugallja, hogy mi azonosítjuk magunkat az Ön termékeit vagy szolgáltatásait vagy a Weboldalunkra mutató linket befogadó weboldalon elérhető bármely terméket vagy szolgáltatást javasló állásponttal;

·       Weboldalunkon használt bármely védjegyet jelenítsen meg a mi vagy a védjegy tulajdonosának hozzájárulása nélkül;

·       törvényellenes, fenyegető, rágalmazó, obszcén, pornográf jellegű vagy szentséggyalázó, bűncselekménynek, törvényszegésnek számító, erre bíztató tartalommal rendelkező weboldalon szerepeljen, vagy olyan weboldalon, amely árt vagy árthat a weboldal üzemeltető érdekeinek vagy hírnevének vagy azon vállalkozásokénak, akikkel dolgozunk (illetve a mi vagy az ők termékeiének és/vagy szolgáltatásaiénak); vagy

·       minket, társvállalatainkat vagy azokat a vállalkozásokat, akikkel dolgozunk (illetve ezek termékeit és/vagy szolgáltatásait) hamis, félrevezető, lekicsinylő vagy másként sértő módon mutasson be.

7.3. Kizárólag Ön felel azért a honlapért, amelyről a hiperlink a mi Weboldalunkra mutat, és a Weboldalunk ilyen reprezentálásáért vagy a rólunk alkotott benyomásokért.

7.4. Kizárólag Ön felel azért, hogy jelen Felhasználási Feltételekre felhívja a figyelmét azoknak a személyeknek, akik Weboldalunkra az Ön linkjén keresztül jutnak el. Mindenkit, aki Weboldalunkra az Ön által elhelyezett linken keresztül látogat el, köteleznek a jelen Felhasználási Feltételek.

7.5. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, amikor kizárólag mi elhatározzuk, bármely okból kérhessük, hogy töröljön bármely linket, amelyet Ön létrehozott a Weboldalunk felé más weboldalakról.

8.1. A következő rész előírásait figyelembe véve, mi saját nevünkben és társvállalkozóink nevében olyan mértékben kizárunk minden (szerződésben vagy másként megalapozott) felelősséget, amely Weboldalunkhoz vagy egyéb itt linkelt weboldalakhoz való hozzáférésből vagy azok használatából ered vagy ezzel kapcsolatos, amennyire ezt a vonatkozó törvények megengedik. A felelősség kizárása a teljesség igénye nélkül az alábbi helyzetekben áll fenn:

·       a Weboldalhoz hozzá nem férhetőségből támadó veszteség vagy a Weboldal technikai hibái;

·       adatok elvesztése;

·       szolgáltatásmegtagadással járó támadás, vírusok vagy egyéb technikai szempontból ártalmas anyag okozta veszteségek;

·       jövedelem vagy profit vagy megtervezett megtakarítások kiesése; és

·       a saját ésszerű hatáskörünkön kívül eső körülményekből eredő és ésszerűen nem előrelátható veszteségek.

 

7.2. Nem célunk (és jelen Felhasználási Feltételek előírásainak sem célja) korlátozni vagy kizárni felelősségünket, és a felelősség korlátozása vagy kizárása nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

·       Az általunk elkövetett csalás, szándékos kötelességmulasztás vagy a csalás szándékával történő félreértelmezés által okozott kár vagy veszteség;

·       A vonatkozó (bárhogyan is megnevezett) fogyasztóvédelmi és termékszavatossági törvények előírásai szerint ki nem zárható felelősség;

·       Bármely más jellegű felelősség, amely a vonatkozó törvények értelmében nem korlátozható vagy kizárható.

Ön kötelezi magát, hogy felelősséget vállal velünk és társvállalkozóinkkal szemben a jelen Felhasználási Feltételek megszegéséből eredő károkért és veszteségekért, és hogy kártérítést fizessen nekünk, és mentesítsen minket és társvállalkozóinkat bármely harmadik fél részéről jövő igénybejelentéstől vagy követeléstől.

8.1. Előfordulhat, hogy levélben, e-mailben, üzenetben (SMS), push üzenetben vagy telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot, illetve, hogy úgy közlünk Önnel információkat, hogy azokat megjelentetjük Weboldalunkon.

8.2. Amennyiben Ön értesítést kíván küldeni nekünk, ezt levélben vagy emailben tegye meg (i) Ügyfélszolgálatunknak (a Weboldalon megtalálható elérhetőségük) illetve (ii) a Weboldal működtetőjének (elérhetőségei a Felhasználási vagy Szállítási Feltételek elején) címezve azt.

8.3. Előfordulhat, hogy személyesen Önnek szóló üzenetet küldünk az Ön által megadott e-mail vagy postai címre, illetve általános értesítés esetén minden felhasználónkat és fogyasztónkat úgy értesítjük, hogy megfelelő módon feltüntetjük az információt a Weboldalunkon.

8.4 Ahhoz, hogy egy értesítést átadottnak tekintsünk elég azt bizonyítani, hogy (i) levél esetén, a levelet a megfelelő címre címeztük, lepecsételtük, és postáztuk), (ii) e-mail esetén, az e-mailt a címzett által megjelölt e-mail címre küldtük, valamint (iii) abban az esetben, ha a Weboldalunkon közlünk információkat, hogy az információt annak tartalma szerint megfelelő módon közöltük.

8.5. A vonatkozó törvények előírják, hogy egyes Önnek megküldött közlések írásban történjenek. Weboldalunk használatával együtt Ön elfogadja, hogy a velünk való kommunikáció nagyrészt elektronikus formában történik. Szerződési célokra hozzájárul az elektronikus kommunikációhoz, és tudomásul veszi, hogy bármely szerződés, értesítés, információ és egyéb digitálisan megküldött közlemény megfelel bármely az írásban történő kommunikációt előíró törvénynek, kivéve ha a vonatkozó törvények nem engednek meg ilyen jellegű egyezményt. Továbbá mi is és Ön is hozzájárulunk, hogy kölcsönös viszonyunkban írásban történő kommunikációként ismerjük el (i) az elektronikus aláírások érvényességét, ahogyan azt a vonatkozó törvény szabályozza és (ii) bármely elektronikusan közölt információt, amelyet egy elektronikus kijelentéshez csatolunk vagy logikusan hozzákapcsolunk, hogy annak szerzőjét megjelöljük, ideértve egy bizonyos profil használatát is, kivéve ha a vonatkozó törvény ezt nem engedi meg.

8.6. A könnyebb eligazodás érdekében online chat formájában közvetlen kommunikációt biztosíthatunk, mely azonban nem minősül felhasználói tájékoztatásnak, és hivatalos ügyfélkapcsolati pontnak.

8.7. Amennyiben feltételeinkkel és kikötéseinkkel, valamely termékkel, valamely szolgáltatásunkkal vagy egyébbel kapcsolatban kérdése vagy panasza van, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal (a Weboldalon megtalálható elérhetőségünk) vagy írjon a Weboldal működtetőjének (elérhetőségei a Felhasználási vagy Szállítási Feltételek elején)!

9.1. Jogok és kötelezettségek átruházása: Működésünkből és Weboldalunknak az Ön által történő hozzáférésből és felhasználásból eredő jogok és kötelezettségek minket is, Önt is köteleznek, illetve jogutódainkat és megbízottainkat. Amennyiben a vonatkozó törvények másként nem rendelkeznek, Ön nem ruházhatja át, adhatja oda másnak, illetve nem rendelkezhet semmilyen más tekintetben jogai és kötelezettségei felől, különösen ami a fizetési kötelezettségeit illeti, hacsak előzetes írásbeli hozzájárulásunkat meg nem szerezte. Szabadságunkban áll bármikor átruházni, átadni, alvállalkozónak kiadni vagy másként megoldani a Weboldal vagy annak része működtetését, illetve a hozzá kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ebben az esetben továbbra is minket terhel kötelezettségeink teljesítése Ön felé, de azok is társkötelezettekké válnak Önnel szemben, akiknek mi ezeket átadtuk.

9.2. Mentesség: Ön csak akkor mentesülhet jelen Felhasználási Feltételek előírásai alól, amennyiben mi egy kimondottan mentesítési célú dokumentumot adunk át Önnek írásban, amely tartalmazza azt, hogy ez egy mentesítő dokumentum.

9.3. Elválaszthatóság: Amennyiben bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy jelen Felhasználási Feltételek bármely előírása érvénytelen, törvénytelen vagy végrehajthatatlan a vonatkozó törvények értelmében, az érintet előírást módosítjuk és újraértelmezzük úgy, hogy az a lehető leginkább megvalósítsa az eredeti előírás céljait a törvény megengedte lehető legteljesebb mértékben. A többi előírás ettől érvényes és hatályos marad.

9.4. A teljes egyezmény: Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a teljes egyezményt Ön és közöttünk a Weboldal használatára vonatkozóan. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli állítás vagy kijelentés, amelyet jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaznak nem kötelezi se Önt, se minket, kivéve, ha erre nézve kölcsönös írásos egyezményt kötöttünk.

10.1. Abban az esetben, amikor Weboldalunk felhasználóinak lehetőséget biztosítunk, hogy tartalmat posztoljanak, kommenteljenek vagy egyéb tartalmat jelentessenek meg Weboldalunk különböző részeiben, előfordulhat, hogy nem vagyunk tudatában minden a Weboldalunkon megjelenő komment vagy szemle tartalmának. Ezért „bejelentés és eltávolítás” alapon működünk. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a Weboldalunkon megjelenő komment vagy szemle rágalmazó állításokat tartalmaz, szerzői vagy egyéb jogokat sért, kérjük, hogy azonnal értesítsen minket írásban az Ügyfélszolgálatunk Weboldalunkon feltüntetett e-mail címén, és amennyiben lehetséges, támassza is alá panaszát bizonyítékokkal.

Lehetőség van arra, hogy felmerülő panaszát peren kívül rendezze, és igénybe vegye jóvátételi mechanizmusainkat.

Fogyasztói jogvita rendezése érdekében a Pest Megyei Békéltető Testület eljárása kezdeményezhető; a békéltető testület elérhetőségei:http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/elerhetosegek, 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Telefon: +36 1 269 0703, Email: pmbekelteto@pmkik.hu, egyéb esetben a fogyasztóvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal) jár el, a fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: http://www.nfh.hu/node/4535 Cím 1135 Budapest, Lehel utca 43-47 Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. Telefonszám: +36 1 329-7017,  +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 235-0856, E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu.

Jelen Felhasználási Feltételek, és minden ezekből a feltételekből és ebből a Weboldalból eredő és ehhez kapcsolódó probléma megoldásában Magyar Köztársaság törvényei irányadóak.

 

 

Gyógyítóásvány © 2014